Revitalizaçon linguìstica

De Wikipedia La revitalizaçon linguìstica, tamien conhocida cumo revivificaçon linguìstica ou inversion de substituçon linguìstica, ye una tentativa de detener ou arreverte’l decline d'una lhingua ou d’arrevivir una exstincta. N elha podran incluise linguistas, collectivos culturales ou communitarios ou gubiernos. Delha xhente defende una distincçon ente reavivamiento linguìstico (la resurreiçon d'una lhingua muörta n sin… Continue reading Revitalizaçon linguìstica