Revitalizaçon linguìstica

De Wikipedia La revitalizaçon linguìstica, tamien conhocida cumo revivificaçon linguìstica ou inversion de substituçon linguìstica, ye una tentativa de detener ou arreverte’l decline d'una lhingua ou d’arrevivir una extincta. N elha podríen incluise linguistas, collectivos culturales ou communitarios ou gubiernos. Ha hi los que defenden una distincçon ente reavivamiento linguìstico (la resurreiçon d'una lhingua muœrta… Continue reading Revitalizaçon linguìstica