Pegarata vegana de tsocolate ou vainilha

Esta ye una receita que y convien abondo a xhente cun problemas d'hypersensibilidà al wövu ou intolerancia a la lactosa. Resulta n un bolhu cun una textura per-succulenta, bien paecida al “brownie”, brilhante & tastu enforma agradable. Han-se respeita' les proporciones exactes si quereis una bona consecuçon. Meyor cun molde roscon. Podeis substitui'l açucar pol… Continue reading Pegarata vegana de tsocolate ou vainilha